Sportsleg suksess

Reidar og Geir Mo ser ny giv i Norheimsund og Kvam. Ny miljøgate rett utanfor butikkdøra kan gi salet i den suksessrike sportsbutikken eit nytt løft.