- Hagen vil ha shopping til livets slutt

SV-leder Kristin Halvorsen hevder Carl. Hagen vil innføre en eldreomsorg der gamle og demente skal «shoppe til livets slutt».