Kresne tyver

Hva tyvene skulle med en motorsag og en veggklokke?