- Har fått et tilbud

Barnevernet mener at 13-åringen har fått et tilbud, selv om det ikke er det hun er blitt lovet.