Utsatte rivingssaken

Komite for miljø -og byutvikling vedtok å utsette saken om riving av rekkehusene i Lilletveitveien for å gjennomføre en befaring.