Fylkeslegen gransker Maritas dødsfall

Dødsfallet til 17 år gamle Marita Prestegård, som døde etter å ha gått med uoppdaget blodpropp i flere måneder, skal nå granskes av fylkeslegen.