Statoil Mongstad politianmeldt

Etter at Arbeidstilsynet har avdekket mistanke om flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved et anleggsarbeid på Statoil Mongstad, har de nå politianmeldt saken.