Enorm hjorteøkning

Hjortebestanden i Norge teller nær 200.000 dyr. De utgjør en stor økonomisk verdi. Men nå må bestanden holdes i sjakk av hensyn til andre samfunnsinteresser og dyrene selv, mener en hjorteforsker.