SV vil gi private «trynetillegg»

SV vil gi enkelte private skoler 100 prosent tilskudd fra staten. Andre private skoler bør fratas deler av tilskuddet sitt, mener regjeringspartiet.