Pasta-kirke saksøker Kansas

Church of the Flying Spagetti Monster saksøker Kansas. Kirken krever at deres skapelsesteori om hvordan en pastaklump skapte verden, tas med i skolebøkene.