E39 sperret av ras

Et stort jord- og steinras i Romarheimsdalen sperrer nå all trafikk på E39. Det er lange køer i begge kjøreretninger. Vegvesenet er på vei for å prøve å rydde stedet, men det går fortsatt små ras i området.