- Nei, dette er ikke godkjent!

De private gårdeierne på Bryggen og Bryggen Vel håper de blir ferdige i løpet av sommeren med et felles forslag til bruk av det nye bilfrie arealet. I mellomtiden har et par av Bryggens serveringssteder satt ut stoler og bord.