Ukjent hos sin egen fastlege

Wenche Førde, jordmor på Storken på Haukeland universitetssykehus, trodde det skulle være en enkel sak å få svar på røntgenundersøkelsen av datterens halebein. Ti telefoner og nærmere to timer senere var hun av en helt annen mening.