Møte om buekorpsene

Henning Warloe (H), byråd for finans, kultur og næring har tatt initiativ til et møte om buekorpsenes situasjon og fremtidsutsikter 4. mai.