Haag satser på bybane - og hjelper Bergen

Haag gjør det som alle bybanetilhengere ønsker. Banenettet er allerede på 150 kilometer, og det bygges ut videre - bit for bit. Haag sender i tillegg eksperter til Bergen for å løse lokale baneproblemer.