Jobbar i smerte, vil ikkje gå ledig

John Magne Skaar tek seg til nakke og skulder og har det vondt. Men snikkaren si glede over å visa den nye fresemaskinen i arbeid overgår smertene.