Boligprisene mest opp i Bergen

Bergen, Stavanger og Trondheim har hatt størst økning i boligprisene det siste året.