Vikebygd i sorg

Ulykka på riksveg 550 ved Trones laurdag har gjort eit sterkt inntrykk på bygdefolket langs Sørfjorden i Hardanger.