Dobling av overgreps- og voldsdommer

Vel 33.000 personer ble dømt for forbrytelser i 2005. Det er dobbelt så mange som for åtte år siden.