Anders (12) er datalærer

May Monsen (71) og Synnøve Rasmussen (71) går på datakurs. Tolv år gamle Anders Lunde gir dem gode tips.