Full forvirring om båtruta

Fjord1 meiner Oddgeir Eide skal gå ruta ut november. Det avviser skyssbåtføraren kontant.