- Ville ikke være alene med Ramsland

Ansatte ved sønnenes skole følte seg utrygge på Trond Ramsland og var alltid to når de skulle møte ham.