Friele inntar Domkirken

Søndag formiddag inntar ordfører Herman Friele Domkirken for å be for Bergen.