Ja og nei fra KrF

KrF vil gå mot alle forsøk på å skille kommunens vann- og avløpsetat i et eget aksjeselskap.Å gjøre bydrift til eget AS vil ikke KrF ha problemer med.