Provosert av "knalltøffing"

Fyllekrangel mellom to menn om bord i danskeferja "Queen of Scandinavia" i fjor haust har resultert i 45 timars samfunnsteneste for den aggressive av dei to, ein 34 år gammal etnebu.