• MARSDYR? Nei, en liten havedderkopp, slår våre lesere fast.

Krypet identifisert

Invasjon fra mars? spurte vi - og fikk mange svar fra våre oppvakte lesere.