Kuttar i drifta

Mindre tilskot frå staten gjer at Sogn Jord- og Hagebruksskule har redusert drifta siste åra.