Sogn og Fjordane tømmes for folk

Sogn og Fjordane hadde den største nedgangen i folketalet her i landet i 2005. Nedgangen har pågått i mange år, og er størst blant dei unge.