Ok med homofile prester?

Homofile teologer som har inngått partnerskap kunne godt tenke seg å vende hjem til Bergen, men de føler seg ikke velkomne. Syv av ti nordmenn synes det er helt gret at homofile blir vigslet til prester, hva mener du?