Byggeboom rundt Bybanen

Halvparten av alle nye boliger skal bygges som fortetting av eksisterende boligområder. De fleste kommer de langs fremtidens bybanetrasé.