Ingen å klage til ved feilbehandling

Dersom du er misfornøyd med alternativ medisinsk behandling, finnes det ingen organer å rette klagen til.