UiB posisjonerer seg

Bergens suverent mektigste utdanningsinstitusjon, Universitetet i Bergen, har et samarbeid med flere forskningsinstitutter i nærområdet.