• KALK FRA HUGLO. Der borte lå Apostelkirken, forteller Bård Gram Økland, som en gang var omviser i Rosenkrantztårnet. Nå har han skrevet første del av den nye bygdeboken om Stord, mens Egil Nysæter er redaktør. Apostelkirken eide jordegods blant annet på Stord. 1500-tallsmurene på Bergenhus holdes sammen av kalk fra Huglo.

Forteller Stords historie

For ca. 10.000 år siden gikk en liten gruppe fangstfolk i land i Valvatnavågen på Stord. Vi vet svært mye om dem, hvor de kom fra, hvordan de levde og hva de fangstet på.