• MOTPOLAR: Medan aktor Jogeir Nogva (til v.) meiner tiltalte er skuldig i overlagt drap og krev 17 års fengsel, hevdar forsvararen Ivar Blikra (til h.) at tiltalte er uskuldig og krev full frifinning.<p/>FOTO: ODDLEIV APNESETH

- Eg ville ikkje klare å leve med eit drap

Aktor krev 17 år fengsel, forsvararen full frifinning. — Eg er uskuldig. Eg ville ikkje greie å leve med noko slikt etterpå, sa mannen det dreiar seg om, den tiltalte 42-åringen.