Vil senke slaktehus-bygg

Sandviken Kulturhistoriske Forening (SKF) krever at alle nybyggene på Slaktehustomten blir redusert fra fire til tre etasjer.