• MÅ SKYNDE SEG: Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord i Helse Bergen må umiddelbart sørge for at pasientbehandlingen blir forsvarlig på Sandviken sykehus. KNUT STRAND (foto)

Korridorpasienter kan gi Helse Vest tvangsmulkt

Helsetilsynet har kommet med en siste advarsel til Helse Vest: Finn en løsning for korridorpasientene på Sandviken sykehus umiddelbart.