Utfordrar Dåvøy om barnevernkutt

SVs Ågot Valle reagerer sterkt på at den statlege barnevernetaten vil kutte i tilbodet til dei aller mest hjelpetrengande ungdommane. Valle vil no ta saka opp med barne- og familieminister Laila Dåvøy.