Helse Vest kasta Fonna-styret

Krangel om innsparingar har ført til at Helse Vest-styret i dag har sett inn eit nytt og meir kuttvillig styre for Helse Fonna.