Utviding av tunneler på E16

Helletunnelen og Dalevågtunnelen på E16 i Vaksdal kommune skal utvidast.