Fjerner garasjeboden over helgen

Allerede over helgen vil torghandler Kjetil Sørensen fjerne den ulovlig oppsatte boden på Torget. Han vil unngå mer bråk og heller kaste seg inn i en fremtidsrettet diskusjon om Torget.