Brannkorpsdom blir stående

Brannfolkene i Bergen kan ha frontet sitt siste 17. mai tog. Tapet mot Fagforbundet om fane, penger og arkiv blir stående.