Mindre fokus på familievold

Politiet i Hordaland var pionerer i kampen mot familievold. Nå er arbeidet nedprioritert. - Det har gitt færre saker, sier Nils Askvik, leder ved barnevernsvakten.