Minipartia vil ha Anita

Anita Apelthun Sæle (KrF) går i tenkeboksen før ho svarar ja til å stå på ei anna liste etter at ho vart vraka. Andre i KrF arbeider for at ho skal stilla for eit konkurrerande parti.