Fjerner prydbuskene dine med loven i hånd

For å redde fruktbøndene i Hardanger vil Mattilsynet at alle hageeiere i Bergen fjerne sine bulke- og pilemispel. Ellers kan hagen din få røff behandling.