Satsingsområdene

Den nye strategiske næringsplanen som legges frem i dag er forankret i Bergensscenarier 2020.