"Jeg ser frem til å sone 21 år"

En 43 år gammel mann er av Bergen tingrett dømt til betinget fengsel i 21 dager, samt en bot på 5000 kroner etter å ha fremsatt grove trusler mot sin tidligere samboer.