Byggjer ut Førde-sjukehuset

Førde sentralsjukehus skal byggjast ut. Ombygginga, som skal koste 170 millionar kroner, tek til neste år.