Slutt på enkeltvaksinering

I praksis er ikkje enkeltvaksinering av småbarn eit alternativ til MMR-vaksine lenger. Årsaka er full leveringsstopp frå vaksineprodusenten.