Vil stasa opp Vossebanen

Togtur til Voss på 55 minutt med nye, blankpussa og moderne vogner. Fylkeskommunen stiller seg bak nytt prosjekt. Pendlarane applauderer.