Risikofritt for legane

«Snille legar» kan utan risiko skrive ut sjukmeldingar som det ikkje er grunnlag for. Trugsmål om å inndra retten til slik forskriving, er blitt eit slag i lufta.